PLANTACIÓ

Seleccionem els millors grans, per les diferents varietats tenint en compte les millors procedències.

TORRAT

El torrat del café es un procès molt important, ja que s'extreuen els aromes i l'acidesa propia de cada origen.

EXTRACCIÓ

El tipus de mòlta, la qualitat i la temperatura de l'aigua són factors a tenir en compte que determinen l'extracció d\'una bona tassa de café.